Kamera. Monitoring na osiedlu mieszkaniowym

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe wyróżniają się zarówno jakością wykonania części mieszkalnej, jak i dobrą organizacją oraz zagospodarowaniem otoczenia. Wiele z nich jest odgrodzonych od pozostałej części zabudowań, a wjazd ograniczony jest dla obcych za pomocą bramy lub szlabanu. Czy w takiej sytuacji, konieczny jest jeszcze monitoring na osiedlu mieszkaniowym? O czym powinien pamiętać administrator osiedla w trakcie rozmieszczania kamer?

Monitoring na osiedlu mieszkaniowym — jakie korzyści ze sobą niesie

Decyzję o zainstalowaniu monitoringu mieszkańcy osiedli często podejmują dopiero po kradzieży, akcie wandalizmu czy napaści na mieszkańca. Wynika to z faktu, iż dla większości z nich tym, co daje poczucie bezpieczeństwa, jest informacja, że teren jest zamknięty i chroniony. Nie zawsze to jednak wystarcza, dlatego coraz częściej można zobaczyć kamery umieszczone w wybranych miejscach.
Na zastosowanie tego rodzaju ochrony mienia i osób decydują się też wspólnoty mieszkańców na starszych osiedlach, gdzie nie ma bramy wjazdowej, a nad bezpieczeństwem nie czuwa firma ochroniarska.
W każdym przypadku jest to dobry pomysł, który działa na korzyść całej społeczności.

Ochrona

Monitoring na osiedlu mieszkaniowym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mienia, gdy chodzi o zdarzenia losowe lub akty wandalizmu i kradzieży. Kamery chronią w ten sposób:

  • pojazdy mieszkańców i odwiedzających ich gości, zostawione na parkingach naziemnych i podziemnych oraz w garażach,
  • wyposażenia placów zabaw,
  • rowery i wózki trzymane w rowerowni i wózkowni.

W razie kradzieży lub uszkodzenia, monitoring dostarcza też materiał dowodowy przestępstwa lub kolizji.

Prewencja

Monitoring na osiedlu mieszkaniowym to również pewnego rodzaju „odstraszacz” dla potencjalnych złodziei lub naładowanych energią nastolatków. Świadomość, że nie są już anonimowi, hamuje ich przestępcze zapędy i pomaga zmienić decyzję. Kamery chronią w ten sposób mienie mieszkańców oraz zniechęcają tych, którzy dzięki monitoringowi nie wchodzą w konflikt z prawem i mogą cieszyć się wolnością.

Okazuje się, że prewencyjne działanie monitoringu skutkuje zmniejszeniem dotychczasowej liczby wykroczeń na terenie osiedla. Informacje te jednocześnie pozwalają mieszkańcom poczuć się bezpieczniej w miejscu zamieszkania i spokojnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Kamera z monitoringu na osiedlu mieszkaniowym

Kamery rejestrują też próby ingerencji w mienie wspólnoty osiedli zamkniętych, gdy złodzieje próbują nielegalnie kodować piloty do centralek bram wjazdowych.

Całość przekłada się też na niższe koszty ubezpieczeń wspólnoty. Wynika to z faktu, iż mało kto korzysta z polisy, gdy nie dochodzi do wyrządzania szkód na terenie osiedla.

RODO a monitoring na osiedlu mieszkaniowym

Instalując monitoring na osiedlu mieszkaniowym, powinno się wziąć pod uwagę dobro mieszkańców w dużo szerszym kontekście, niż tylko ich bezpieczeństwo. Dlatego kamery mogą być rozmieszczone tylko w przestrzeni wspólnej. Kluczowymi dla mieszkańców są zwykle wejścia do budynków, miejsca parkingowe, garaże, rowerownie i wózkownie oraz place zabaw. Na osiedlach zamkniętych kamery powinny też być przy wjeździe i bramkach z domofonem. Dzięki temu każda osoba, która chce wejść na teren osiedla, ma świadomość, że jej twarz została zarejestrowana. Gdyby w tym czasie doszło do zajścia, które łamie prawo, może ona być wezwana na policję w celu przesłuchania jako świadek lub podejrzany.

Prawo do prywatności

Problem z monitoringiem na osiedlu pojawia się w chwili, gdy kamery swoim zasięgiem obejmują też okna mieszkań i ogródki, które należą do właścicieli lokali na parterze.

Roszczenia mieszkańców osiedla

W takiej sytuacji naruszają one prawo do prywatności, co może być źródłem roszczeń zarówno mieszkańców, jak i osób trzecich. Mogą się one wiązać z wypłatą odszkodowania, żądaniem zniszczenia nagrań lub usunięcia monitoringu. Gdy sprawa trafia do sądu, powód musi udowodnić, że działanie monitoringu narusza jego prawo do prywatności.

Sprawa nie jest łatwa do wygrania, ponieważ każdy mieszkaniec przed instalacją monitoringu musi zaakceptować podjętą przez zarząd osiedla uchwałę. Gdy z kolei monitoring na osiedlu mieszkaniowym jest już zainstalowany, każdy kupujący mieszkanie jednocześnie akceptuje zastany stan rzeczy. Trudno więc po czasie zaskarżyć coś, na co świadomie wyraziło się zgodę.

Roszczenia osób trzecich

Gdyby roszczenie wniosła osoba trzeba, która jedynie odwiedza mieszkańców, pierwszeństwo ma prawo własności wspólnoty mieszkaniowej. Tym samym obce osoby, które nie akceptują tego rodzaju środków bezpieczeństwa, muszą się do nich dostosować. W przeciwnym razie muszą zrezygnować z pobytu na monitorowanym osiedlu.

Zakładanie kamery monitoringu

Rozwiązanie, które chroni prywatność mieszkańców

Nie zawsze możliwe jest takie umieszczenie kamer monitoringu, by swoim zasięgiem obejmowały jedynie obszary wspólne. W takiej sytuacji administrator osiedla może zlecić firmie odpowiedzialnej za instalację i obsługę kamer, aby zastosowała pewne rozwiązanie technologiczne. Warto o tym pomyśleć, zanim monitoring zostanie zainstalowany, ponieważ nie wszystkie kamery są do tego przystosowane. Chodzi o urządzenie, które producent w nich zamontował, a które pozwala na stworzenie wirtualnej maski w obrębie nagrywanego obszaru. W ten sposób można zakryć okna w budynkach mieszkalnych i prywatne ogródki. Dzięki temu działania mieszkańców nie będą widoczne na nagraniach z monitoringu.

Jeśli planujesz zakupu mieszkania dla siebie lub chcesz zainwestować w mieszkania na wynajem, zwróć uwagę na poziom ochrony na danym osiedlu. To bowiem nie tylko poprawi twoje poczucie bezpieczeństwa, ale też zwiększy wartość mieszkania w oczach najemców lub potencjalnych kupców, gdy zechcesz spieniężyć swoją nieruchomość. W ogłoszeniu zaznacz, że teren jest monitorowany, ponieważ nie każde osiedle chronione, wyposażone jest w system kamer.

0 0 votes
Ocena artykułu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapraszamy do komentowaniax